Obituaries


Velma Floyd thumbnail

Velma Floyd

November 17, 1927 - April 19, 2014

Danny E. Walsh thumbnail

Danny E. Walsh

January 1, 1900 - April 18, 2014

Claudina McCammack thumbnail

Claudina McCammack

January 8, 1922 - April 18, 2014

James Mackey thumbnail

James Mackey

July 18, 1962 - April 15, 2014

Marrlynn Oreta Ambler thumbnail

Marrlynn Oreta Ambler

May 28, 1925 - April 14, 2014

Mossaline J. Stock thumbnail

Mossaline J. Stock

June 30, 1919 - April 14, 2014

Phillip R. Rodenberger thumbnail

Phillip R. Rodenberger

November 4, 1939 - April 14, 2014

Elizabeth D. Bradway thumbnail

Elizabeth D. Bradway

October 19, 1915 - April 13, 2014

Jean Stanley Ross thumbnail

Jean Stanley Ross

November 21, 1920 - April 11, 2014

Lisa K. White thumbnail

Lisa K. White

September 28, 1967 - April 9, 2014