Obituaries


Lisa K. White thumbnail

Lisa K. White

September 28, 1967 - April 9, 2014

Arnold Thomas Jones thumbnail

Arnold Thomas Jones

November 9, 1945 - April 8, 2014

Eunice M. Kirk thumbnail

Eunice M. Kirk

July 26, 1933 - April 7, 2014

Kevin Hodson thumbnail

Kevin Hodson

January 20, 1971 - April 5, 2014

Rev. James W. Beckley thumbnail

Rev. James W. Beckley

November 4, 1937 - April 5, 2014

Delores Ann Salyer thumbnail

Delores Ann Salyer

December 22, 1928 - April 5, 2014

Orion C. Foster thumbnail

Orion C. Foster

February 15, 1933 - April 5, 2014

Jerry R. Lipps thumbnail

Jerry R. Lipps

June 27, 1961 - April 5, 2014

Gladys V. Hansen thumbnail

Gladys V. Hansen

November 5, 1913 - April 4, 2014

Aleczander Lee Paul Curtis thumbnail

Aleczander Lee Paul Curtis

March 15, 2014 - April 4, 2014